Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zadania

 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywność uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pegadagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
 • terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
 • pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

 

Z naszych usług korzystają dzieci, młodzież i ich rodzice, wychowawcy i nauczyciele


Diagnoza

 

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • integracji sensorycznej

 

Terapia

 

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna (z wykorzystaniem metod: Tomatisa, Johansena, Varnckego)
 • biofeetback
 • integracji sensorycznej

 

Poradnictwo

 

 • wychowawcze
 • szkolne
 • zawodowe
 • rodzinne
 • konsultacje

 

Psychoedukacja

 

 • warsztaty integracyjne
 • w. zawodoznawcze
 • w. z uczniami zdolnymi
 • w. dla nauczycieli
 • szkoła dla rodziców
 • w. dla uczniów dyslektycznych
 • w. tematyczne rad ped.
 • spotkania z rodzicami
 • spotkania z nauczycielami
 • w. terapii tańcem
 • prog. profilaktyczne

 

Zespół Orzekający kwalifikuje do:

 

 • kształcenia specjalnego
 • nauczania indywidualnego
 • zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
 • wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
bip logo 2 UE-logo logo z listkiem