Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZABURZONA PERCEPCJA SŁUCHOWA

(informacja dla rodziców uczniów klas IV-VIII)

Percepcja słuchowa, to ważny element struktur poznawczych, który ma wpływ na zadowalające życie dziecka a później dorosłego człowieka.

Właściwa praca tych funkcji umożliwia dziecku sprawne przyswajanie i przetwarzanie wiadomości i informacji o świecie, wpływa na szybkie opanowanie techniki czytania oraz rozumienie czytanych treści.

 

Ma niebagatelne znaczenie przy nauce języków obcych oraz właściwym zrozumieniu poleceń i komunikatów słownych, spójnym i zrozumiałym konstruowaniu i wypowiadaniu własnych myśli, poszerzaniu zasobu słownika.

Jeśli z jakiegoś powodu rozwój percepcji jest zaburzony lub osłabiony warto go wspomóc. Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące tego, kiedy można podejrzewać opóźnienia rozwojowe w tym obszarze oraz jak można wesprzeć ich właściwy rozwój.

 

Opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej przejawiają się:

 

W mowie

-        Ubogi zasób słów

-        Trudności w przyswajaniu długich i trudnych wyrazów

-        Błędy gramatyczne

-        Trudności w formułowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych

-        Trudności w rozumieniu skomplikowanych poleceń słownych

W czytaniu

-        Trudności z łączeniem głosek w całe wyrazy

-        Przekręcanie wyrazów (część odczytuje, a część zgaduje)

-        Mylenie wyrazów brzmiących podobnie

-        Brak rytmicznego czytania, zaburzona intonacja i akcent zdaniowy

-        Powolne tempo czytania, utrudniające rozumienie treści

W pisaniu

-        Trudności w pisaniu, zwłaszcza ze słuchu

-        Pomijanie liter, sylab, końcówek wyrazów

-        Gubienie liter przy zbiegu spółgłosek

-        Łączenie przyimków z rzeczownikami, np. „wdomu” zamiast „w domu”

-        Szczególne trudności w pisowni: „s:sz:ś”, „c:cz:ć”, „z:ż:ź”, „d:t”, „b:p”, „g:k”, „w:f”, głosek tracących dźwięczność w sródgłosie i wygłosie np. w wyrazach „chleb”, „torebka”, zmiękczeniach

-        Trudności w różnicowaniu głosek „i-j” oraz mylenie samogłosek nosowych „ą”, „ę” z zestawem głosek „-on”, „-om”, „-en”, „-em” 

 

ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE

FUNKCJE SŁUCHOWE

 

Poniżej przedstawiam propozycję ćwiczeń, jakie mogą Państwo wykonywać z dzieckiem w domu, spacerując, jadąc samochodem. Do ćwiczeń percepcji słuchowej można wykorzystać dowolną chwilę, jednocześnie spędzając

z dzieckiem bezstresowo i miło czas na wspólnej zabawie.

Język „KA”

Dzielimy wyrazy w zdaniu na sylaby i wstawiamy pomiędzy sylaby, sylabę „KA”. Jedna osoba mówi wyraz w tym języku, druga zgaduje, co powiedziała.

Początkowo, to rodzic mówi proste (jedno lub dwusylabowe) wyrazy, a zadaniem dziecka jest odgadnąć, jaki to wyraz. W wersji nieco trudniejszej dziecko, na zmianę z rodzicem wymyśla wyrazy do odgadnięcia. Dopiero w następnej kolejności budujemy proste zdania. Po jakimś czasie rodzice i dziecko mogą dojść do biegłości w porozumiewaniu się tym językiem. Przykład:

Dzisiaj jest piękna pogoda. To zdanie w języku „KA” brzmi:

KAdzi-KAsiaj-KAjest- KApięk- KAna KApo-KAgo- KAda.

Budowanie nowych wyrazów.

Z wyrazu „ MARCHEWECZKA” możemy utworzyć różne wyrazy np.:

MECH, CZEKA, KACZE, EWA, RAMKA, CERA, KREW, MEWA itd.

Każdy z uczestników dostaje kartkę, na której wypisuje drukowanymi literami słowo, z którego gracze budują słowa (nowe słowa należy wypisywać drukowanymi literami w kolumnie). Uczestnicy zabawy ustalają czas na napisanie nowych wyrazów (5- 15 min.). Wygrywa ten, kto napisze ich najwięcej.

Wariant gry bez rywalizacji: wszyscy uczestnicy zabawy wspólnie wymyślają wyrazy i zapisują je na wspólnej kartce.

Gra powtarzanie wyrazów wspak.

Pierwszy uczestnik gry mówi krótki wyraz wspak, np.: SAL

Zadaniem drugiej osoby uczestniczącej w grze jest powiedzenie, jaki to wyraz: LAS. Odgadujemy wyrazy bez użycia zapisu, posługując się tylko głoskowaniem.

Gra powtarzanie zdań wspak.

Analogicznie jak w propozycji poprzedniej:

Pierwszy gracz mówi wymyślone przez siebie zdanie np.:

BARDZO LUBIĘ ZIMNE LODY

Drugi uczestnik gry zmienia kolejność wyrazów w zdaniu wspak:

LODY ZIMNE LUBIĘ BARDZO.

 

Opracowanie: Iwona Jopek