Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego metodą integracji sensorycznej

Przetwarzanie sensoryczne to neurologiczny proces, w którym dochodzi do przetwarzania naszych wrażeń sensorycznych, tak aby było możliwe prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu

,,O zaburzeniach przetwarzania sensorycznego mówimy wtedy, gdy sygnały pochodzące ze zmysłów nie są przetwarzane na właściwe reakcje organizmu.’’ Konsekwencją tego problemu jest zakłócenie codziennego funkcjonowania i aktywności dziecka. Nietypowymi odpowiedziami na informacje pochodzące od zmysłów mogą być: złe emocje, problemy z zachowaniem i uwagą, problemy motoryczne.

Czytaj więcej...

NEUROFLOW® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY – to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej.

Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w certyfikowanym ośrodku Neuroflow – jakim jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie.

Czytaj więcej...

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Na początek krótko o Teorii Integracji Sensorycznej

Twórczynią podstaw teorii, badania i terapii zaburzeń integracji sensorycznej była dr A. Jean Ayres. W latach 60-tych XX w., w Stanach Zjednoczonych sformułowała ona koncepcję, która wyjaśnia relacje pomiędzy mózgiem a naszym zachowaniem.

Teoria Integracji Sensorycznej powstała na bazie literatury z zakresu neurobiologii, neurologii, fizjologii, rozwoju dziecka, psychologii i neuropsychologii. Przez lata rozbudowywana i doskonalona w oparciu o doświadczenia kliniczne, analizę zachowań oraz przeprowadzane badania (zarówno przez samą dr Ayres jak i inne osoby) wyjaśnia nam wpływ procesów integracji sensorycznej oraz jej dysfunkcji na codzienne życie człowieka.

Czytaj więcej...

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści programowych w klasie I (W. Okoń, 1987r.). Dziecko dojrzałe do rozpoczęcia nauki jest zainteresowane uczeniem się i byciem uczonym, kontynuuje zainteresowanie pomimo napotykanych trudności i niepowodzeń, osiąga choćby minimalne postępy w uczeniu się.

Czytaj więcej...

Symptomy ryzyka dysleksji

 

Dziecko ryzyka dysleksji

Dzieckiem ryzyka dysleksji jest dziecko pochodzące z nieprawidłowo przebiegającej ciąży, skomplikowanego porodu, pochodzące z rodziny obciążonej dysleksją rozwojową, opóźnieniem rozwoju mowy, oburęcznością i leworęcznością.

Wystąpienie dysleksji rozwojowej zapowiada dysharmonijny rozwój psychomotoryczny w postaci parcjalnego lub fragmentarycznego opóźnienia rozwoju funkcji poznawczych (językowych, słuchowych, wzrokowych i ruchowych).

Symptomy ryzyka dysleksji, które można dostrzec w kolejnych etapach rozwoju dziecka, zostały przytoczone za prof. M. Bogdanowicz (M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie., Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk 2002, str. 57-63).

Czytaj więcej...

Jąkanie wczesnodziecięce. Jak podjąć właściwe działania?

 

Nie wszystkie dzieci komunikują się w sposób płynny. Niektórym zdarzają się „zająknięcia” podczas odpowiedzi na zadany temat, czy podczas swobodnej rozmowy. Nieznaczne „zająknięcia”, które nie zakłócają wypowiedzi są normą, natomiast te, które znacznie utrudniają wypowiadanie się należy zdiagnozować. Rozwojowa niepłynność mówienia (normalna) może przerodzić się w jąkanie wczesnodziecięce (patologiczne), a ono w trwałe jąkanie.

Czytaj więcej...

Rozwojowa niepłynność mówienia – powód do troski, nie do lęku

 

W rozwoju dziecka, w okresie kształtowania się mowy można zaobserwować pewne specyficzne trudności związane z opanowaniem przez nie systemu językowego. Jednym z takich zjawisk jest niepłynność w mówieniu, którą charakteryzuje: powtarzanie sylab i wyrazów, przeciąganie głosek, pauzy, powtórki, wtrącenia (Z.Tarkowski, 1997). Zdarza się, że przerażeni tą sytuacją rodzice nie wiedzą, jak należy postępować. Trudno im w takiej sytuacji udawać, że nie słyszą niepłynnego mówienia. Czują wówczas niepokój i strach, wpadają w panikę. Obawiają się, że niepłynność w mowie dziecka utrwali się i będzie przeszkodą w jego rozwoju.

Czytaj więcej...

Jąkanie, to problem do rozwiązania

Niedawno w eleganckim sklepie z odzieżą podeszła do mnie uśmiechnięta dziewczyna i zapytała: „Czy mooomogę w czymś poopomóc”. Od razu nawiązałam z nią rozmowę, ale nie o tym, co chciałam kupić ale o sposobie, w jaki radzi sobie z jąkaniem. A radziła sobie wspaniale, bo nie bała się nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Czytaj więcej...

 

Matura: furtka czy cel do osiągnięcia?

 

Kiedy poproszono mnie o napisanie artykułu dla maturzystów zastanawiałam się co będzie ważne, przydatne, cenne i wartościowe. Idąc tym tropem pomyślałam, że dobrze by było poruszyć „coś”, co zmobilizuje do myślenia, refleksji. Zależało mi by skoncentrować się nad czymś, co jest pomijane lub mało się o tym mówi i pisze.

Czytaj więcej...

Biofeedback, czyli trening mózgu

 

 Eeg biofeedback, nazywany przez niektórych "jogą zachodu" lub "elektronicznym zenem" jest metodą umożliwiającą powiększanie naszych umysłowych możliwości oraz leczenie wielu zaburzeń.

Czytaj więcej...

bip logo 2 UE-logo logo z listkiem